Svanemerket

Svanemerket er det offisielle miljømerket i Norden som stiller krav til miljø, helse og etikk for at du som forbruker skal ta gode og informerte valg. Her finner du informasjon om svanemerking av kosmetiske produkter.

Svanemerket ble opprettet for å gi forbrukere troverdig og helhetlig informasjon. De ser på hele livssyklusen til et produkt og problemer som kan oppstå underveis. For at du som forbruker skal ha en reell mulighet til å ta et informert valg er det mange ting som må belyses og dokumenteres. Alt fra råvareutvinning, lokal forurensing, kjemikalier og energiforbruk, til kvalitet, helse og etikk.

Svanemerking av kosmetiske produkter

Svanemerkede kosmetiske produkter hører til de minst miljøbelastende produktene i sin kategori, og de oppfyller både miljø- og helsekrav. Det stilles krav til de anvendte kjemikalienes klassifisering og miljøegenskaper, til bruken av parfyme- og fargeemner, til emballasje samt til produktenes effektivitet.

Kosmetiske produkter kommer i direkte kontakt med kroppen. Derfor stiller Svanemerket også strenge krav til ingredienser med eventuelle helseskadelige effekter.

Produktene ledes ut i avløpet etter bruk, enten direkte slik som såpe, shampoo og tannkrem, eller indirekte ved vask av kropp, hår eller klær slik som for kremer, hårstylingprodukter og sminke. Det er derfor viktig at produktene er laget av ingredienser som har miljøegenskaper som biologisk nedbrytbarhet, bioakkumulerbarhet og giftighet for vannlevende organismer.

Krav til emballasje begrenser bruken av emballasjematerialet og bidrar til ressurseffektivitet. Nytt krav om tømmingsgrad begrenser svinn, noe som gir miljøgevinster i alle deler av livssyklusen.

Oppsummering av Svanemerket kosmetikk

  • Strenge krav til miljø- og helseskadelige kjemikalier
  • Ingen MI eller andre konserveringsmidler som er klassifisert som allergifremkallende
  • Ingen parfymer i baby-/barneprodukter
  • Ingen ingredienser, som er på EUs liste over kjemikalier mistenkte for å være hormonforstyrrende
  • Ingen parabener
  • Ingen mikroplast
  • Ingen organiske fluorstoffer
  • Strenge krav til nedbrytbarhet og bioakkumulering
  • Strenge krav til mengde og type emballasje

Vil du vite mer om svanemerkede kosmetiske produkter, se svanemerket.no.